diumenge, 8 de maig de 2016

Abellera mosquera i properes

En "Les orquídies de la Garrotxa" publicat al 2008, les orquídies mosqueres trobades a la Garrotxa es van assignar a dues subespècies d'acord amb la nomenclatura utilitzada per "Flora Ibérica".

Flora Ibérica distingeix dos tàxons, atorgant-els el caràcter de subsespècie al grup de Ophrys insectifera: Ophrys insectifera subsp. insectifera i Ophrys insectifera subsp. aymoninii. Els trets diferenciadors serien el color i la llargada dels pètals, els lòbuls laterals del label i la coloració dels marges del label.

Actualment, es considera que Ophrys insectifera subsp. aymoninii (Ophrys aymoninii), és un endemisme del massís Central francès. Els individus que l'any 2008, havien estat assignats a aquest tàxon, correspondrien en realitat a Oprhys subinsectifera, tàxon propi del nord de la península Ibèrica. Nuet Badia, en l'Atles d'Orquídies de Catalunya, l'any 2011, inclou en el tàxon ibèric totes les observacions de la Garrotxa assenyalades com a aymoninii.

insectifera (Mosquera ) subinsectifera (Mosquera petita)
pètals negrosos (5-8 mm) negrosos amb àpex verd o verdosos
(3-5 mm)
ginostem rogenc rogenc
marge del label sense marge marcat, rogenc o més clar marge groc, verdós o rarament marronós

Tot i així, continua sent objecte de debat entre els especialistes.

Mosquera petita (Ophrys subinsectifera). Santa Bàrbara de Pruneres (Montagut i Oix) 2016. Xavier Béjar
Mosquera petita (Ophrys subinsectifera). Santa Bàrbara de Pruneres (Montagut i Oix) 2016. Xavier Béjar
Mosquera (Ophrys insectifera). Santa Bàrbara de Pruneres (Montagut i Oix) 2016. Xavier Béjar
Mosquera (Ophrys insectifera). Santa Bàrbara de Pruneres (Montagut i Oix) 2016. Xavier Béjar